logo_Nhip Cau Dau

Sau một năm 2013 khá trầm lắng, hoạt động M&A các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nóng trở lại vào năm 2014 với nhiều thương vụ nổi bật.

More: Link to article or Link to PDF