logo_petrotimes

Những tháng đầu năm nhiều thương vụ lớn đã được thực hiện, phản ánh sự sôi động của thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, ngân hàng.

Nhận định về hoạt động M&A tại Việt Nam trong diễn đàn M&A năm 2015 tổ chức tại TP HCM vừa qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá, cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư trong nước, hoạt động M&A tại Việt Nam đã không ngừng gia tăng. Năm 2014, giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam ước đạt khoảng 4,2 tỉ USD. Trong những tháng đầu năm nay hoạt động M&A tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều thương vụ lớn.

More: Link to article